หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม Email : ojta@coj.go.th
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
รวมเว็บไซต์กฎหมายที่น่าสนใจ  
ผู้ดูแลระบบ 

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง " การพัฒนาแนวปฏฺิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทรณ์ "คลิกที่นี่สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
จัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายในสำนัก
"โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ"

 

 

วิทยากร

๑. นางสาวนภนาง เอกอัคร
นิติกรปฏิบัติการ
๒. นายธรรมนูญ สงวนเขียว
นิติกรปฏิบัติการ
๓. นายปภณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
นิติกร

 

 

 ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๔๘ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรฯ   18 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 70 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๓๓ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ กับกำหนดเขตอำนาจและวฯ   11 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 137 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๔๑ เรื่อง กำหนดประเภทยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณา   10 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 112 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว๒๒๖ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตฯ   9 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 117 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๘ เรื่อง ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามฯ   2 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 216 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๔ เรื่อง อัยการสูงสุดได้ออกระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาขอฯ   2 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 441 )
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 366 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๕๒ เรื่อง สำนักงานศาลปกครองได้นำประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)และประธาฯ   7 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 299 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๔๗ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๓)ฯ   7 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 425 )
รายงานการบังคับคดีผู้ประกันกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลจังหวัดพัทยาข้อมูล ณ สิ้นเดือน มกราคม ๒๕๕๗   5 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 129 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๓(ป) เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย   28 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 293 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ฯ   27 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 464 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๑ เรื่อง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสังเคราะหฯ   21 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 329 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๐ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาฯ   21 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 264 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๓ เรื่อง สำนักงานศาลปกครองได้นำประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)   19 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 405 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรม   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 400 )
รายงานการบังคับคดีผู้ประกันกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลจังหวัดพัทยาข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖   3 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 195 )
กฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ เรื่อง   3 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 578 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามฯ   29 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 390 )
กฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๗ เรื่อง   24 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 619 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๘ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๘ ออกแล้ว วันอังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกรฺ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
หนังสือ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เล่มที่ ๗ ออกแล้ว วันศุกรฺ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 201 )
หนังสือสารบาญ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกแล้ว วันศุกร์ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
หนังสือสารบาญ คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกแล้ว วันศุกร์ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๒ ปีที่ ๖๐ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖ ออกแล้ว วันจันทร์ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
หนังสือดุลพาห เล่มที่ ๒ ปีที่ ๖๐ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖ ออกแล้ว วันจันทร์ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 189 )
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕ เล่มที่ ๖  ออกแล้ว
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.๒๕๕๕ เล่มที่ ๖ ออกแล้ว
  :: วันที่ 3 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 237 )
รวมคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาในคดีเยาวชนและครอบครัว   ออกแล้ว
รวมคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาในคดีเยาวชนและครอบครัว ออกแล้ว
  :: วันที่ 3 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 316 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)